امام هادی(علیه السلام)، مشعلدار هدایت
خداوند متعال روح و جان انسان را گنجینه‌ای از گرایشها و بینشها قرار داده. حسّ حقیقت جویی یا گرایش به کشف...
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 343
امام هادی علیه السلام و یک نکته از روانشناسی اجتماعی
در این مقاله قصدداریم به بررسی تأثیرات متقابل فرد و اجتماع و توجه به تعامل میان فرد و جامعه بپردازیم.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 222
امام هادي(علیه السلام) وفرهنگ دعا و زيارت
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه شيعه از فرهنگ ادعيه وزيارت بسيار غني برخوردار است.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 237
mehrab motavally