اعمال شب و روز عید سعید فطر
در اینجا اعمال شب عید فطر و اعمال روز عید سعید فطر که برگرفته از مفاتیح الجنان است بیان می شود.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 34
عيد فطر روز پيروزى بر طاغوت نفس
در این مقاله واژه شناسی عید فطر و سپس مسئله عید و فطرت در قرآن و تعبیرات دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته است.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 19
عيد فطر در قرآن کريم
در این مقاله به آياتي اشاره می کنیم که به طور مستقيم و با کمي دقت بر عيد فطر و آداب آن توجه دارند.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 20
ره توشه هایی از عید سعید فطر
در این مقاله به سیره عملی امام رضا، امام سجاد و امام صادق علیهم السلام اشاره ای کوتاه خواهد شد.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 20
عيد فطر و نقش آن در تحولات فردي و اجتماعي
در این مقاله به عيد فطر و نقش آن در تحولات فردي و اجتماعي مثل مراتب روزه داران و تقویت وحدت مسلمانان پرداخته شده است.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 2
عید آزادی و آگاهی
در این نوشتار بعد از تبریک عید فطر به ره آوردها و ارمغان های ماه رمضان پرداخته شده است.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 3
عيد فطر يکي از دو عيد بزرگ در سنت اسلامي
در این مقاله به اعیاد بزرگ اسلامی اشاره شده و به عید فطر به عنوان یکی از سنت های اسلامی پردخته شده است.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 2
روزه مگشای جز به قند لبش
در این نوشتار معنای عید فطر مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه به کاربرد عید فطر در ادبیات فارسی می پردازیم.
یک شنبه 4 تیر 1396    
بازدید: 2
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
یکی از شبهات ( وهابیت ) پیرامون دعا می باشد؛ آن ها می گویند: چرا شیعه به کتاب های دعا بیش از قرآن اهتمام می ورزد ؟
rss آرشیو
mehrab motavally