عوامل غم و شادی شیطان
ابلیس گفته است که هرگاه در میان جنس انسان، کسی را بخیل، حریص و پرطمع و یا حسود و جبار دیدیم، او را مانند...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 650
 سیری در صحیفه سجادیه 2-35
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 654
رجعت، بازگشت از فعلیت به قوه
رجعت، بازگشت از فعل به قوّه است و این بازگشت، محال خواهد بود؛ بنابراین رجعت، محال است و امتناع خواهد...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 783
سیری در صحیفه سجادیه 1-35
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
جمعه 29 شهریور 1398    
بازدید: 638
مخالفت رجعت، با نظام آفرینش و سنّت الهی
سنّت الهی و نظام آفرینش، بر این است که انسان ها بعد از طی مراحلی، وقتی که دیده به جهان گشودند، پس از...
جمعه 29 شهریور 1398    
بازدید: 740
mehrab motavally