لقب «علی وارث»
آیا گفتن: “علی وارث” صحیح است؟
سه شنبه 19 شهریور 1398    
بازدید: 310
رابطه حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله با فطرت خدا جوی انسان
ارتباط تشکیل حکومت حضرت رسول الله (ص) با فطرت خدا جوی انسان ها چیست؟
دوشنبه 18 شهریور 1398    
بازدید: 299
 حقوق و وظايف انسان از منظر امام سجاد(ع) 2
حق خودت این است که وجودت را وقف اطاعت خدا کنى و حق زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم، عضو جنسى را به جا آرى...
یک شنبه 17 شهریور 1398    
بازدید: 242
توبه، ارکان و شرائط آن 2
عدّه ای می پندارند توبه یک لفظی بیش نیست که با گفتن آن انسان از هر گناهی پاک و منزه می شود، گویا این...
یک شنبه 17 شهریور 1398    
بازدید: 307
توبه، ارکان و شرائط آن 1
عدّه ای می پندارند توبه یک لفظی بیش نیست که با گفتن آن انسان از هر گناهی پاک و منزه می شود، گویا این...
یک شنبه 17 شهریور 1398    
بازدید: 317
mehrab motavally