شفاعت را برای ما جوانان به زبان ساده توضیح دهید و چرا اهل سنّت می‌گویند شرک است، اما تشیع به شدت به آن اعتقاد دارد؟
شفاعت را برای ما جوانان به زبان ساده توضیح دهید و چرا اهل سنّت می‌گویند شرک است، اما تشیع به شدت به آن...
دوشنبه 10 شهریور 1393    
بازدید: 759
آیا مساله شفاعت در روز قیامت با عدالت الهی ناسازگاری ندارد؟
آیا مساله شفاعت در روز قیامت با عدالت الهی ناسازگاری ندارد؟
دوشنبه 10 شهریور 1393    
بازدید: 972
وعده شفاعت موجب تجری نفوس بر گناه می شود.
وعده شفاعت موجب تجری نفوس بر گناه می شود.
یک شنبه 9 شهریور 1393    
بازدید: 778
آیا باور شفاعت پیشوایان معصوم، نوعى «آنیمیسم»[1] یا پرستش ارواح نیست؟
آنیمیسم = واژه اى است فرانسوى، بدین معنا که هر پدیده طبیعى، نمودار نیرو و جانى غیبى است.
یک شنبه 9 شهریور 1393    
بازدید: 862
محمدبن عبدالوهاب می گوید : کسی بین خود و خدایش کسی را واسطه قرار بدهد برای خدا شریک قرار داده است.
کسی بین خود و خدایش کسی را واسطه قرار بدهد درحقیقت واسطه را پرستیده است.
یک شنبه 9 شهریور 1393    
بازدید: 765
mehrab motavally