مقام رضا با مقام دعا چگونه سازگار است؟
می خواستم بپرسم که در عقائد ما مقام رضا با مقام دعا چطور سازگار است؟
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 2034
آثار و فوايد دعا
عبادات بايد با نيت تقرب به خدا به جا آورده شود و دعا كه از برترين عبادتهاست تنها با همين نيت بايد انجام...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1215
تأثیر دعا و نیایش بر زندگی انسان
نیایش در همین حال که آرامش را پدید آورده است، در فعالیتهاى مغزى انسان یکنوع شکفتگى و انبساط باطنى و گاهى...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1536
دعا و مناجات از نگاه امام خمینی (ره)
این ادعیه انسان را از این ظلمت بیرون می برد. وقتی که از این ظلمت بیرون رفت ، انسانی می شود که برای خدا...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1245
نیایش هایی از ملاصدرای شیرازی
حمد و سپاس خدای آفریننده و پدید آورنده را که تا چه اندازه بزرگ و مقدس و منزه از هرگونه نقایص و علایق...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1353
mehrab motavally