فضيلت و آثار دعا از ديدگاه روايات
دعا، محبوبترين اعمال در نزد خداوند - جلّ جلاله - است.
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1218
دعا در روايات
حنان گويد پدرم گفت: از امام باقر ـ عليه السّلام ـ پرسيدم بهترين عبادت كدام است، فرمودند هيچ چيز نزد خداوند...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1298
امام هادي(علیه السلام) وفرهنگ دعا و زيارت
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه شيعه از فرهنگ ادعيه وزيارت بسيار غني برخوردار است ، به طوري كه...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1165
دعا در قرآن و سنت
دعا و آداب آن در قرآن و سنت چگونه تبیین شده است؟
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1312
موانع استجابت دعا(دعا در قرآن)
در شماره قبل «انواع اجابت دعا» مورد بررسی قرار گرفت و در مقاله حاضر به «موانع استجابت » می پردازیم.
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1458
mehrab motavally