فلسفه دعا و مناجات چیست؟
دعا، خواندن است به گونه اي كه نظر مدعو خوانده شده به سوي داعي و كسي كه مي خواند بازگردد و چون خداي تعالي...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 3937
حكمت و فلسفه دعا
ياري گرفتن از موجودات ماورايي براي غلبه بر نيروهاي مختلفي كه آدمي را احاطه كرده‌اند، هميشه و همه جا در...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1462
mehrab motavally