أجل معین و غیر معین
آن‏کسی که انسان را آفریده و امورش را تدبیر نموده، و برای بقای ظاهری و دنیویش مدتی مقررفرموده، همانا...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 3
 تفاوت دنیا و آخرت
انتقال از این جهان به جهان دیگر، به تولد طفل از رحم مادر بی شباهت نیست. این تشبیه، از جهتی نارسا و از...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 3
 تفاوت شهادت و مرگ در احادیث
از نوع تعبیر و برداشت قرآن درباره شهدا و از تعبیراتی که در احادیث و روایات اسلامی در این زمینه وارد شده...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 2
 درباره مرگ و پس از آن
ماهيت مرگ ازجمله اساسي‌ترين پرسش‌هاي بشر بوده و هست. تقريبا همه انسان‌ها در لحظاتي از عمر خود به اين...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 2
آموزش قرآن به کودکان
آیا ما می‌توانیم به بچّه ها در هفت سال اوّل آموزش قرآن بدهیم؟
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 4
mehrab motavally