بقاع متبرکه و امامزاده گان از نگاه سیاحان اروپایی در عصر صفویه
در این پژوهش به بررسی نحوه برخورد سفرنامه نویسان عصر صفوی با فضای معنوی اماکن مذهبی، و نکات مهم مربوط به بقاع متبرکه و اماکن مقدس شیعیان پرداخته شود.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 12
بررسی موقوفه های امام زاده احمد شهرستان سنقر کلیایی
در این جستار با تکیه بر اسناد شواهد منقول و غیر منقول وقفی به تحلیل واقعی و علمی موقوفه های این میراث ماندگار می پردازیم
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 9
زیارت قبور اولیاء الهی از منظر عقل و نقل
در این پژوهش پس از معرفی اجمالی اولیاء و امام زادگان، به نقل مهمترین ادله نقلی و عقلی در تأیید این موضوع پرداخته شده است.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 10
بررسی جلوه های صوری و محتوایی نقاشی های بقاع متبرک و نقش آن در ترویج اعتقادات شیعی در ایران
بررسی جلوه های صوری و محتوایی نقاشی های بقاع متبرک و نقش آن در ترویج اعتقادات شیعی در ایران
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 12
بررسی نقش امام زاده احمد بن موسی ع ( شاهچراغ )، بر پیشرفت فرهنگی شیراز
بررسی نقش امام زاده احمد بن موسی (شاهچراغ )، بر پیشرفت فرهنگی شیراز، طی سوالاتی از زائران امام زاده احمد بن موسی ( ع ).
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 8
گونه شناسی انواع اسناد موجود درباره اماکن مذهبی و اهمیت آن در تعمیق باورهای دینی
در این مقاله به بررسی انواع اسناد و گونه شناسی موجود در موزه شهر سوق درباره مزارات امامزادگان و اهمیت آن ها درباره تاریخ فرهنگ و تمدن ایران می پردازیم.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 8
نقش امامزادگان شهرضا در همگرایی محلی
معرفی و برجسته کردن مکان های مذهبی و زیارتی در مناطق شهری و روستایی یکی از مؤلفه های مهم همگرایی وهمدلی محلی به حساب می آید.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 11
بقعه امام زادگان و هویت شهری
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش امامزادگان و بقعه متبرکشان به عنوان فضایی عمومی در شهرها می پردازد.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 9
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally