رسالت صحيفة سجاديه
براي به دست آوردن رسالت صحيفه سجاديه، توجه به دو مبدأ فاعلي و مبدأ غايي در اين صحيفه نوراني حائز اهميت...
یک شنبه 27 مرداد 1398    
بازدید: 9
نقش فرهنگ انتظار در پویایی جامعه ی مطلوب 2
انتظار، باوری است بارور به عمل، که در زندگی منتِظر، در قالب کرداری خاص تجسم می یابد. بدون هیچ عکس العملی،...
یک شنبه 27 مرداد 1398    
بازدید: 8
نقش فرهنگ انتظار در پویایی جامعه ی مطلوب 1
انتظار، باوری است بارور به عمل، که در زندگی منتِظر، در قالب کرداری خاص تجسم می یابد. بدون هیچ عکس العملی،...
یک شنبه 27 مرداد 1398    
بازدید: 7
استناد مراسم ازدواج حضرت قاسم علیه السلام
آیا مراسم حنا بندان جناب قاسم (ازدواج قاسم (ع)) مستند است؟
یک شنبه 27 مرداد 1398    
بازدید: 10
سیری در صحیفه سجادیه 26
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
شنبه 26 مرداد 1398    
بازدید: 9
mehrab motavally