تلفیق هنر و دین در معماری امامزادگان
در این مقاله سعی شده است تا تلفیق، ترکیب و تعامل دین و هنر در بستر فرهنگ اسلامی – ایرانی در بنای امامزادگان والامقام بیشتر نشان داده شود.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 9
تصویرشناسی ادبی امامزادگان در آثار جلال آل احمد
دیدگاه جلال آل احمد به عنوان یک روشنفکر زبده و یک سفرنامه نویس صاحب سبک در باب امامزادگان و کارکردهای سازنده آن ها چیست؟
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 11
تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی
بررسی نقش امامزاده شهید(ع) در توسعه گردشگری مذهبی و بهبود شاخص های توسعه در شهر فراشبند و پیامدهای توسعه ای آن.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 10
مفهوم «مقدس» و «مکان مقدس» و طرز نگرش اروپاییان به اماکن مقدس ایران
در این نوشتار، به مفهوم و فلسفه وجودی واژه «تقدس» در ادیان و جایگاه اماکن مقدس همچون حرم‌های مطهر و... پرداخته شده است.
شنبه 7 مرداد 1396    
بازدید: 9
نقش امامزادگان در گسترش مکتب تشیع
در این مقاله سعی شده است به اهمیت نقش امامزاده عباس بن موسی کاظم(ع) در گسترش تشیع پرداخته شود.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 25
نقش امامزدگان در گسترش مذهب شیعه در ایران
بررسی قیام امامزادگان علیه حکومت های جور زمانه، با ذکر شواهدی به رسالت تاریخی سادات در حفظ و گسترش فرایند فکری مذهب شیعه.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 22
نقش امامزادگان سلطان سید محمد و سید اسماعیل در گسترش فرهنگ گردشگری قزوین
بررسی نقش آستان مقدس امامزادگان سید اسماعیل و سلطان سید محمد علیهماالسلام در افزایش سهم گردشگری قزوین.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 18
نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرن هشتم تا دهم هجری
در این پژوهش تلاش میکنیم تا نقش این امامزاده در افکار و فرهنگ عامه به صورت توصیفی و تحلیلی مشخص شود.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 18
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally