سیری در صحیفه سجادیه 3-33
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
سه شنبه 19 شهریور 1398    
بازدید: 290
سیری در صحیفه سجادیه 2-33
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
دوشنبه 18 شهریور 1398    
بازدید: 285
توبه چشمه زلال طهارت
یکی از مهم ترین آثار روانی و اجتماعی توبه این است که شخص گنهکار را نسبت به ترک گناه و اصلاح نفس و در...
دوشنبه 25 شهریور 1398    
بازدید: 370
سیری در صحیفه سجادیه 1-33
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
دوشنبه 18 شهریور 1398    
بازدید: 317
توبه و جایگاه آن درعرفان
توبه در عرفان، جایگاهی بلند و ارزشی والا دارد و برای اینکه سالک به حق واصل شود باید مقاماتی را طی کند...
دوشنبه 25 شهریور 1398    
بازدید: 312
mehrab motavally