خطاب «یا رسول الله» به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
برای اولین بار چه کسی حضرت محمد(ص) را یا رسول الله خطاب کرد؟
جمعه 25 مرداد 1398    
بازدید: 18
تحلیلی از غربی سازی جهان و حکومت جهانی امام عصر(عج)3
اسلام به عنوان آخرین دین الهی، هم ادعای جهانی شدن و جهانی گرایی دارد و هم ابزارهای نیل به آن را در اختیار...
پنج شنبه 24 مرداد 1398    
بازدید: 11
نحوه قلمداد کردن دشمنان امیرالمؤمنین(ع)در «زیارت جامعه کبیره»
امام علی (ع)، دشمنانی که با ایشان جنگ کردند را متهم به کفر و شرک نکردند، اما در زیارت جامعه کبیره، این...
پنج شنبه 24 مرداد 1398    
بازدید: 16
منافات «عصمت امیرالمؤمنین ع» و «خشمگین شدن در برابر اهانت دشمنان»
آیا عصمت امام علی(ع) با خشمگین شدن ایشان به خاطر اهانت دشمن منافات دارد؟
پنج شنبه 24 مرداد 1398    
بازدید: 15
مقصود پیامبر از«حدیث قلم و قرطاس»
مقصود پیامبر در حدیث قلم و قرطاس که فرمود: “نزد من نزاع شایسته نیست”، چیست؟
پنج شنبه 24 مرداد 1398    
بازدید: 10
mehrab motavally