پسر ۶ ساله و یک دختر ۳ ساله کم‌حوصله و بهانه‌گیر
من یک پسر شش ساله و یک دختر سه ساله دارم. این دو فرزند من خیلی کم‌حوصله و بهانه‌گیر هستند؛ مثلاً خواسته‌ای...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 3
  قطب فرهنگی شدن بقعة حضرت بی‌بی حکیمه(س)
در این مقاله به معرفی بقعة حضرت بی‌بی حکیمه(س) و راهکارهای عملی تبدیل شدن به قطب فرهنگی میپردازیم
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 32
کودک مشکوک به بیش فعّالی
یک پسر سه و نیم ساله دارم که کودکان هم سن و سال خود را کتک می زند و هنگام غذا خوردن خیلی شیطنت می کند؛...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 3
پوشش دختران از زمان تولّد نوزاد تا زمان بلوغ فکری
لطفاً توضیح دهید که از زمان تولّد نوزاد تا زمان بلوغ فکری، چه پوششی را برای دختران در نظر بگیریم؟
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 3
دلیل پرخاشگری فرزندان
دلیل پرخاشگری فرزندان چیست؟
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 3
mehrab motavally