راهکارهای عملی تبدیل بقاع متبرّکه به قطب فرهنگی
بِقاع متبرّکه به مثابه یک پایگاه فرهنگی مستحکم و اطمینان‌بخش همواره بخشی از این ظرفیت‌های فرهنگی اسلام بخصوص اسلام شیعی بوده‌اند
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 354
نقش و جایگاه امام زادگان در غنی سازی فرهنگ تشیع
مقاله حاضر با ارائه معنا و مفهومی علمی از فرهنگِ عامه مذهبی، به ترسیم نقش و جایگاه امام زادگان در شکل گیری، تقویت و غنی سازی فرهنگ تشیع می پردازد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 191
تأثیر امامزادگان در آداب و رسوم مردم
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و برپایه ی تحقیق میدانی به برسی جایگاه این امامزاده در باورها و اعتقادات مردم این منطقه، می پردازد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 26
کارکردهای فرهنگی و اقتصادی موقوفات امامزادگان
چگونه می توان تأثیر و نفوذ نقش امام زادگان را به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ نبوی و تشیع علوی، در جامعه افزایش داد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 194
نگاهی به آرامگاه امامزاده هاشم (ع) و کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن
قرارگیری امامزاده هاشم (ع) در یکی از پرترددترین جاده‌های کشور، زمینه‌ساز پیدایش کارکردهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 19
نقش علمی،فرهنگی و سیاسی سادات و امام‌زادگان در افغانستان
در این پژوهش تلاش می شود تا نقش علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امام زادگان در افغانستان مورد بررسی قرار بگیرد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 22
رهیافتی بر پتانسیل رسانه ها ی حوزوی در توسعه فرهنگ دینی
بدون تردید موضوع رسانه برای هر مکتب، مذهب، حزب و گروه در طول تاریخ از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 24
نقش آرامگاه احمد بن اسحاق در توسعه شهری سرپل‌زهاب
این نوشتار تلاش می کند تا تأثیر آرامگاه احمدبن اسحاق را در توسعه شهری سرپل‌زهاب به بوته آزمایش بگذارد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 19
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally