روز موعود
هيئت خروج پيغمبر با وصى‌اش على‌عليه السلام و دخترش فاطمه زهرا س و دو فرزندش حسن و حسين عليهما السلام...
یک شنبه 19 شهریور 1396    
بازدید: 115
بررسی تاریخی آیه مباهله و بازتاب‌های آن
سنت مباهله از دیرباز در بین اقوام سامی رواج داشته و در کتاب‌های مقدس دیگر به جز قرآن نیز به مواردی از...
یک شنبه 19 شهریور 1396    
بازدید: 116
آيه مباهله، سند افتخار شیعه
يكى از ادله شايستگى اهل بيت پيامبر(ص) براى جانشينى آن حضرت‌آيات قرآنى مثل آیه مباهله است كه در شأن اين...
یک شنبه 19 شهریور 1396    
بازدید: 103
mehrab motavally