بررسی نقش آفرینی مراقد امامزادگان در عرصه اجتماعی و فرهنگی تهران عهد قاجار
جایگاه تاریخی و تمدنی امامزادگان، آسیب شناسی و واکاوی بسترها و پیامدهای گوناگون مراسم شکل گرفته در این اماکن.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 27
تاثیرات اجتماعی فرهنگی حضرت سلطانعلی (ع) کاشان
زندگی حضرت سلطانعلی و بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی حضرت سلطانعلی، در منطقه کاشان
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 33
تاثیر زیارت امامزادگان بر بهداشت روانی
پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر زیارت امام زاده شهرضا بر بهداشت روانی زائرین می پردازد.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 728
توسعه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی در عصر قاجار
در این تحقیق تلاش های دولت قاجار در زمینه آبادانى و عمران و ترمیم آستان حضرت عبدالعظیم حسنی توصیف می شود.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 30
طراحی و بافت شهری سرپل زهاب با محوریت آرامگاه احمد بن اسحاق
بررسی تأثیر اماکن مذهبی به خصوص آرامگاه احمدبن اسحاق در طراحی و بافت شهری سرپل زهاب.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 16
جایگاه امامزادگان در اصلاح مصداق تفریح سالم
وجود اماکن مقدسه متعدد در قالب امامزادگان عظیم الشأن فرصت مناسبی برای اصلاح مصداق تفریح سالم فراهم می نماید.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 354
کارکرد اجتماعی وقف در امامزادگان استان فارس
معرفی و شرح موقوفات آستان‌های مقدس فرزندان بزرگوار موسی ‌بن جعفر(ع) در شیراز و دیگر امامزادگان استان فارس.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 19
جایگاه امامزاده ابویعلی زید (شاهزید) و کارکرد اجتماعی آن
در این مقاله به بررسی شخصیت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی امامزاده ابویعلی بن زید در ادوار مختلف پرداخته شده است.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 18
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally