پرداختن به تخیّلات کودکان زیر هفت سال
پرداختن به تخیّلات در کودکان زیر هفت سال خوب است یا بد؟
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 2
دختر سه ساله ای که گاهی به پدرش پرخاش می‌کند
دختر سه ساله ای دارم که گاهی به پدرش پرخاش می‌کند و کم غذا می‌خورد؛ در برخوردها حالت تهاجمی به خود می‌گیرد،...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 2
پسر هفت ساله‌ای که مدام با تخیّل و تصوّرات خود بازی می‌کند
پسری هفت ساله‌ای دارم که مدام با تخیّل و تصوّرات خود بازی می‌کند. چگونه با او رفتار کنم؟
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 2
 بی پرده با تاریخ
در این مقاله به بررسی 13 آبان ؛روز ملی مبارزه با استکبار جهانی میپردازیم
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 35
ساز مخالف زدن کودکان
یک دختر شش ساله دارم که شدیداً ساز مخالف می‌زند. مثلاً در رابطه با غذاخوردن، وقتی من ماهی درست کرده باشم...
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397    
بازدید: 2
mehrab motavally