اقسام توبه و توبه کننده
توبه خواص این است که فعل مکروه یا ترک مستحب را «مضله» و گمراهی بدانند و آن را رها کنند و «وسطی» که فعل...
شنبه 23 شهریور 1398    
بازدید: 200
آخرین حکومت 4
در این زمینه در ابتدا روایاتی را بررسی می کنیم که دلالت می کند بر این که پس از حکومت مهدی (عجل الله تعالی...
جمعه 22 شهریور 1398    
بازدید: 233
صدای ناله حضرت زهرا(س) هنگام بریدن سر مبارک سیدالشهدا(ع)
آیا وقتی شمر سر از بدن امام حسین (ع) جدا کرد، صدای ناله حضرت زهرا (س) را شنید که می گفت: ولدی حسین؟
شنبه 23 شهریور 1398    
بازدید: 296
آخرین حکومت 5
در این زمینه در ابتدا روایاتی را بررسی می کنیم که دلالت می کند بر این که پس از حکومت مهدی (عجل الله تعالی...
شنبه 23 شهریور 1398    
بازدید: 235
 ارکان و شرایط توبه 2
در این نوشتار شرائط و ارکان توبه براساس آیات قرآن مورد بررسی قرار می گیرد.
جمعه 22 شهریور 1398    
بازدید: 237
mehrab motavally