اقسام توبه و توبه کننده
توبه خواص این است که فعل مکروه یا ترک مستحب را «مضله» و گمراهی بدانند و آن را رها کنند و «وسطی» که فعل...
شنبه 23 شهریور 1398    
بازدید: 53
آخرین حکومت 4
در این زمینه در ابتدا روایاتی را بررسی می کنیم که دلالت می کند بر این که پس از حکومت مهدی (عجل الله تعالی...
جمعه 22 شهریور 1398    
بازدید: 76
صدای ناله حضرت زهرا(س) هنگام بریدن سر مبارک سیدالشهدا(ع)
آیا وقتی شمر سر از بدن امام حسین (ع) جدا کرد، صدای ناله حضرت زهرا (س) را شنید که می گفت: ولدی حسین؟
شنبه 23 شهریور 1398    
بازدید: 88
آخرین حکومت 5
در این زمینه در ابتدا روایاتی را بررسی می کنیم که دلالت می کند بر این که پس از حکومت مهدی (عجل الله تعالی...
شنبه 23 شهریور 1398    
بازدید: 80
 ارکان و شرایط توبه 2
در این نوشتار شرائط و ارکان توبه براساس آیات قرآن مورد بررسی قرار می گیرد.
جمعه 22 شهریور 1398    
بازدید: 74
mehrab motavally