کارکرد های اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آنها
تفاوت های ساختاری جمعیتی در مناطق شهری و روستایی، کارکردهای اجتماعی زیارتگاه و نوع مناسک مذهبی آن را متفاوت می سازد.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 75
خاستگاه تاریخی بناهای آرامگاهی استان خوزستان در دورة اسلامی
در این مقاله به نقش امامزادگان و همچنین صوفیه در ساخت بناهای آرامگاهی خوزستان و کارکرد آرامگاه ها پرداخته شده است.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 21
نگاهی به آرامگاه امامزاده هاشم (ع) و کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن
قرارگیری امامزاده هاشم (ع) در یکی از پرترددترین جاده‌ها، زمینه‌ساز پیدایش کارکردهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 20
دفن مردگان در جوار مزارات متبرکه شیعه از نگاه سفرنامه نویسان اروپایی
این پژوهش با تامل در مطالب برخی سفرنامه های سیاحان اروپایی به موضوع دفن مردگان در جوار امامزادگان می پردازد.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 27
نقش امامزادگان با تأکید بر وجود امام حسین (ع) در توسعه فرهنگ اجتماعی جامعه
امامزادگان به عنوان یادگاران امامان معصوم (ص) خود در زمان حال دارای ارزش های مادی و معنوی فراوانی هستند.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 19
تبیین نظریه‌ی مهاجرت امام رضا (ع) و امامزادگان (ع) در راستای سنت الهی استبدال
نوشتار حاضر درصدد تبیین نظریه‌ی «مهاجرت امام رضا (ع) و امامزادگان (ع) در راستای سنت الهی استبدال» بوده است.
یک شنبه 11 تیر 1396    
بازدید: 20
بررسی نقش و تأثیر امام زادگان در توسعه ی امنیت ملی
در این نوشتار به بررسی نقش و تأثیر امام زادگان در توسعه ی امنیت ملی خواهیم پرداخت.
شنبه 10 تیر 1396    
بازدید: 250
مقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان
تمرکز اصلی این مقاله بر روی توجه به زیارت و رسیدگی به مراقد ائمه و امامزادگان و دفن در کنار مشاهد است.
شنبه 10 تیر 1396    
بازدید: 19
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally