رجعت، بازگشت از فعلیت به قوه
رجعت، بازگشت از فعل به قوّه است و این بازگشت، محال خواهد بود؛ بنابراین رجعت، محال است و امتناع خواهد...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 9
مخالفت رجعت، با نظام آفرینش و سنّت الهی
سنّت الهی و نظام آفرینش، بر این است که انسان ها بعد از طی مراحلی، وقتی که دیده به جهان گشودند، پس از...
جمعه 29 شهریور 1398    
بازدید: 14
توصیه رسول خدا(ص) به کشاورزان و نتیجه حاصل از آن
آیا این روایت صحیح است که پیامبر اکرم (ص) توصیه ای غیر کارشناسی به کشاورزان فرمود که نتیجه آن ورود خسارت...
پنج شنبه 28 شهریور 1398    
بازدید: 18
کیفیت دعا در «روز عاشورا»
آیا این مطلب صحیح است که در روز عاشورا انسان نباید برای خودش دعا کند؟
چهارشنبه 27 شهریور 1398    
بازدید: 17
اعتبار روایت «کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ»
در روایتی درباره زیارت امام حسین (ع) آمده: « … کمن زار الله فی عرشه … ». لطفاً معنی این روایت و میزان...
سه شنبه 26 شهریور 1398    
بازدید: 10
mehrab motavally