مسئول تربیت فرزند
مسئولیت تربیت به عهده‌ی کدام نهاد است؟ خانواده، آموزش و پرورش و یا سایر نهادها؟
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 203
میزان محبت به فرزندان با توجه به جنسیت
من دارای یک فرزند پسر و یک فرزند دختر هستم. با توجّه به آیات و روایات آیا باید به جنس مونث بیشتر از...
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 196
محبت خارج از خانه
امروزه که دخترها برای کار و اشتغال به بیرون از خانه می‌روند و از هم‌کاران خود محبّت می‌بینند، آیا باعث...
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 197
وظیفه ی پدر در عرصه ی تربیت
وظیفه ی پدران در عرصه ی تربیت چیست؟
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 204
کوتاهی والدین در تربیت فرزندشان
فرزند اوّل ما ناخواسته به دنیا آمد و متأسّفانه حس می‌کنم در تربیت ایشان یک مقدار کوتاهی کرده‌ایم. چگونه...
سه شنبه 21 فروردین 1397    
بازدید: 207
mehrab motavally