گره زدن به درب امامزاده ها
آیا گره زدن درب امام‌زاده‌ها با پارچه سبز درست است؟
سه شنبه 22 آبان 1397    
بازدید: 403
گرایش به تشیع در ایرانیان
ایرانیان چگونه شیعه شدند و به سوی تشیع گرایش پیدا کردند؟
دوشنبه 8 مرداد 1397    
بازدید: 767
ساخت بنا بر روی قبور
آیا ساخت بنا بر روی قبور اشکالی دارد؟
سه شنبه 29 خرداد 1397    
بازدید: 493
ضرورت ساخت گنبد طلا برای ائمه و امامزادگان
آیا درست است که با وجود فقر مردم، گنبد طلا برای ائمه و امامزادگان بسازند؟
دوشنبه 28 خرداد 1397    
بازدید: 517
بیمارستان یا امامزاده؟
چرا علما برای درمان به بیمارستان ها می روند، حال آنکه عوام به امام زاده ها متوسل می شوند؟
دوشنبه 28 خرداد 1397    
بازدید: 497
mehrab motavally