ساده زیستی ائمه و ساخت گنبد و بارگاه با هزینه های بالا
امامان ساده زیست بودند و با وجود این همه فقر و فقیر چرا باید برای ساخت حرم‌ها این همه هزینه شود؟ نگویید...
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397    
بازدید: 425
ساخت بنا برای امامزادگان در قرآن
می‌گویند: در آیه 21 کهف گروهی می‌خواستند مسجدی بسازند و گروهی می‌خواستند بنایی مثل امامزاده‌های امروزی...
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397    
بازدید: 392
روایت و دلیل زیارت احمد بن موسی الکاظم(شاهچراغ) علیه السلام
آیا برای ثواب زیارت حضرت احمد بن موسی علیه السلام (شاه چراغ شیراز) و یا روایتی برای تشویق مردم برای...
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397    
بازدید: 1379
بارگاه امامزاده ها
چرا در ايران براي امامزاده ها بارگاه ساخته شده است؟ مگر نواده يك معصوم بودن لزوما براي فرد تقدس ايجاد...
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397    
بازدید: 380
دلیل زیارت امامزادگان
چرا باید به زیارت امام زادگان رفت؟
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397    
بازدید: 381
mehrab motavally