امام هادي(علیه السلام) وفرهنگ دعا و زيارت
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه شيعه از فرهنگ ادعيه وزيارت بسيار غني برخوردار است ، به طوري كه...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1629
دعا در قرآن و سنت
دعا و آداب آن در قرآن و سنت چگونه تبیین شده است؟
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1714
mehrab motavally