امام هادی(علیه السلام)، مشعلدار هدایت
خداوند متعال روح و جان انسان را گنجینه‌ای از گرایشها و بینشها قرار داده. حسّ حقیقت جویی یا گرایش به کشف حقایق نمونه‌ای از آن گرایشهاست.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 139
امام هادی علیه السلام و یک نکته از روانشناسی اجتماعی
در این مقاله قصدداریم به بررسی تأثیرات متقابل فرد و اجتماع و توجه به تعامل میان فرد و جامعه بپردازیم.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 54
امام هادي(علیه السلام) وفرهنگ دعا و زيارت
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه شيعه از فرهنگ ادعيه وزيارت بسيار غني برخوردار است.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 60
امام باقر (ع) و هويت بخشي به فرهنگ شيعه
چشمه جاري شکافنده علوم در بيابان تفتيده دانش جوشيدن گرفت و جان جويندگان علم و معرفت را از زلال پر برکت خود سيراب ساخت.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 60
مسئوليت هاي شيعه در آئينه كلام امام باقر
امام باقر علیه السلام در حديثي درباره حقيقت تشيع آنچه را كه يك شيعه بايد انجام بدهد و وظايف عملي شيعه را آموزش داده اند.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 59
سیره قرآنی امام محمد باقر(ع)
در این مقاله به سراغ رهنمودهای گهربارشان در زمینه آیات فراوان رفته تا بازتاب انوار درخشان الهی را در سیره و گفتار حضرتش به نظاره بنشینیم.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 68
زندگی اجتماعی امام باقر
زندگی امام، آینه تمام نمای زندگی شرافتمندانه انسانهای موحد و متعالی است.یکی از بارزترین ویژگیهای امام جامعیت اوست.
پنج شنبه 2 شهریور 1396    
بازدید: 68
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally