دوران امام صادق( عليه السلام) و شاخصه ي آن(2)
از نخستين روز برانگيختگي تا لحظه ي بدرود زندگيِ پُر تلاش و پُر ثمرش33 سال طول کشيد. در اين مدت، فراز...
چهارشنبه 24 مرداد 1397    
بازدید: 48
دوران امام صادق( عليه السلام) و شاخصه ي آن(3)
اکنون برمي گرديم به سخن اصلي؛ يعني اين که امام صادق نيز مانند ديگر امامان شيعه، بيت برجسته ي دعوتش را...
چهارشنبه 24 مرداد 1397    
بازدید: 40
دوران امام صادق( عليه السلام) و شاخصه ي آن(4)
مدرک قابل ملاحظه ي ديگر براي مشخص کردن نقطه نظر ائمه و شيعه در دعوت و تبليغ امامت، مباحثات و مجادلاتي...
چهارشنبه 24 مرداد 1397    
بازدید: 45
دوران امام صادق( عليه السلام) و شاخصه ي آن(5)
بدين گونه بود که از قديم ترين ادوار اسلامي، فقه و حديث و تفسير به دو جريان کلي تقسيم شد: يکي جريان وابسته...
چهارشنبه 24 مرداد 1397    
بازدید: 46
امام صادق و شكل گيري مذاهب اسلامي
همانگونه كه پيامبر رحمت حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبد الله (ص) محور و نماد وحدت اسلامي است، سلاله پاك ايشان...
چهارشنبه 24 مرداد 1397    
بازدید: 38
mehrab motavally