رسول اعظم از دیدگاه اروپايیان و مستشرقین
شش قرن پس از عیسای مسیح ،پیامبری مبعوث شد که پیام آور یکتاپرستی ،اعتقاد به معاد ، نوید عدالت وبهبود روابط...
سه شنبه 27 تیر 1391    
بازدید: 2600
mehrab motavally