جريان شناسي تاريخي رويكرد و قرائت حماسي ـ اسطوره‌اي از واقعة عاشورا
تبيين و تحليل شاخص‌ها و ويژگي‌ها و زمينه‎ها و عوامل پيدايش و ترويج قرائت حماسی و اسطوره ای.
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 439
روز شمار سفر امام حسین علیه السلام  (2)
گزارش لحظه به لحظه از حرکت امام حسین علیه السلام
شنبه 3 آبان 1393    
بازدید: 1320
روز شمار سفر امام حسین علیه السلام  (1)
گزارش لحظه به لحظه از حرکت امام حسین علیه السلام
پنج شنبه 1 آبان 1393    
بازدید: 494
فلسفه قیام عاشورا (3)
فلسفه قیام امام علیه السلام: امر به معروف و نهی از منکر
چهارشنبه 30 مهر 1393    
بازدید: 817
فلسفه قیام عاشورا (2)
فلسفه قیام امام علیه السلام: رد بيعت با يزيد
چهارشنبه 30 مهر 1393    
بازدید: 808
فلسفه قیام عاشورا (1)
فلسفه قيام امام (علیه السلام): دعوت كوفيان (1)
چهارشنبه 30 مهر 1393    
بازدید: 510
اهداف قیام امام حسین (ع) از منظر علمای شیعه
دیدگاه چند عالم شیعی پیرامون حماسه‌ی حسینی
چهارشنبه 30 مهر 1393    
بازدید: 1854
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام، را زیارت کنم و به این فوز بزرگ...
rss آرشیو
mehrab motavally