عاشورا، بزرگ‌ ترین عبرت تاریخ
نهضت مقدس عاشورای امام حسین علیه السلام و یارانش، نه تنها با گذشت دوران فراموش نشده و از صفحه تاریخ کنار...
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 1013
روایت عاشورا و روایی زبان حال
براى بازگویى قیام عاشورا و ترسیم انگیزه ها و اهداف آن، مى توان از شیوه ها و ابزارهاى گوناگون هنری استفاده...
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 635
جریان شناسی باطل در قیام عاشورا
این مقاله در صدد است تا با بیان شاخصه های باطل، و علت ایجاد آن در زندگی آدمی، قیام امام را بازخوانی کند.
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 897
mehrab motavally