امام حسین (ع) شاه بیت شعر شعرای آیینی
شعرای عرب در قرون اولیه پس از عاشورا با بیان مصیبت‌های سالار شهیدان و حمایت از قیام آن حضرت در عرصه شعر...
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397    
بازدید: 55
امام رضا (ع) و عزاداری برای سیدالشهدا (ع)
در این مقاله، تلاش شده است در حد مقدور، شیوه برگزاری سنت عزاداری بر امام حسین (ع) توسط امامان شیعه (ع)...
یک شنبه 16 اردیبهشت 1397    
بازدید: 58
امام صادق (ع) و عزاداری برای سیدالشهدا (ع)
در این مقاله، تلاش شده است در حد مقدور، شیوه برگزاری سنت عزاداری بر امام حسین (ع) توسط امامان شیعه (ع)...
یک شنبه 16 اردیبهشت 1397    
بازدید: 56
امام سجاد (ع) و عزاداری برای سیدالشهدا (ع)
در این مقاله، تلاش شده است در حد مقدور، شیوه برگزاری سنت عزاداری بر امام حسین (ع) توسط امامان شیعه علیهم‌السلام...
یک شنبه 16 اردیبهشت 1397    
بازدید: 63
 مطالعات آکادمیک عاشوراپژوهی در غرب
این مقاله به موضوع عاشوراپژوهی در غرب با تمرکز بر مطالعات صورت گرفته به زبان انگلیسی در یک‌صد سال اخیر...
یک شنبه 16 اردیبهشت 1397    
بازدید: 58
mehrab motavally