نقد تاریخی گزارش ابن خلدون از واقعه عاشورا
نگارنده بر آن است تا در قالب یک روش علمی به «نقد تاریخی » گزارش ابن خلدون از واقعه عاشورا بپردازد.
پنج شنبه 8 آبان 1393    
بازدید: 1202
نگاهی برمکتب عاشورا از نظر اهل سنت
تحلیل قیام سید الشهداء(ع)، کیفیت گزارش های ریز و درشت و چگونگی نقل های آن واقعه، دیدگاه اجمالی اهل سنت...
پنج شنبه 8 آبان 1393    
بازدید: 1234
شرق شناسان و امام حسین علیه السلام
نگاه شرق شناسی به دین و آموزه های دینی در شرق، بر کلیشه دین مسیحیت در غرب مبتنی بوده است.
پنج شنبه 8 آبان 1393    
بازدید: 672
mehrab motavally