کد مثاله : 6253

تاریخ درج مقاله : پنج شنبه 25 خرداد 1391
پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسلامی
• دعا و مناجات از نگاه امام خمینی (ره)
این ادعیه انسان را از این ظلمت بیرون می برد. وقتی که از این ظلمت بیرون رفت ، انسانی می شود که برای خدا کار می کند ، کار می کند اما برای خدا ، شمشیرمی زند برای خدا ، مقاتله می کند برای خدا ، قیامش برای خداست
نه این است که ادعیه انسان را از کار باز می دارد .در هر صورت ، ظرایفی در این ادعیه مبارک هست که سابقه ندارد . اینها راتوجه بکنید ، انسان را این ادعیه می تواند حرکت بدهد .
این ادعیه ، در ماه مبارک رجب ، و خصوصا در ماه مبارک شعبان ، اینها مقدمه و آرایشی است که انسان به حسب قلب خودش می کند ، برای این که مهیا بشود برودمهمانی ، مهمانی خدا .
مناجات شعبانیه از بزرگترین مناجات ، و از عظیمترین معارف الهی ، و ازبزرگترین اموری است که آنهایی که اهلش هستند ، می توانند تا حدود ادراک خودشان استفاده کنند .
این ادعیه ای که وارد شده است در ماه مبارک و در ماه شعبان ، اینها راهبرماست به مقصد .
در شب قدر مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود ، از قید بندگی غیر خدای تعالی - که شیاطین جن و انس اند - رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند .
اینهایی که از کتب ادعیه انتقاد می کنند ، اینها برای این است که نمی دانند ،جاهلند ، بیچاره اند، نمی دانند که این کتاب ادعیه چطور انسان می سازد .