خواب دیدن و کشف بقاع متبرکه
تقدس‌سازي‌هايي از قبيل كشف بقاع متبركه، خواب ديدن كه در فلان منطقه امام‌زاده و يا... مدفون است چه حجيتي دارد؟
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397    
بازدید: 458
سوال:
تقدس‌سازي‌هايي از قبيل كشف بقاع متبركه، خواب ديدن كه در فلان منطقه امام‌زاده و يا... مدفون است چه حجيتي دارد؟
 
پاسخ:
وقتي مسلمان شديم و در چهارچوبه‌اي كه از طرف اسلام مشخص شده حركت نموديم و از تمام جهات تابع مقررات و قوانين آسماني اسلام شديم و خط‌مشي ما را قرآن كه با بيان معصومين همراه است تعيين نمود. و در حوادث واقعه كه حكمش به صراحت در دين نيامده به جانشين امامان كه همان مجتهدان و سنگر‌بانان خبير و آگاه آئين مقدس اسلام هستند مراجعه كرديم و در هر امري نيازمند به دليل قوي و مورد اعتماد شديم و هيچ اعتقادي را بدون دليل نپذيرفتيم و در استناد و صحت و سقم هر جرياني در تاريخ و سيرة ائمه غور نموديم و از تبعيت كردن بدون علم اجتناب نموديم و تابع هر صدايي نشديم معلوم است در كشف بقاع متبركه و استناد امامزاده‌اي به امامي هم دنبال سند و مدرك بايد بگرديم و هرگز بدون دليل ، چيزي را نمي پذيريم و با خواب نسبت امام‌زاده‌اي ثابت نمي‌شود مگر اين‌كه در تاريخ ائمه ـ عليهم‌السّلام ـ چنين امري تأييد شده باشد وگرنه با خواب نسبت قبري به امامزاده‌اي هرگز ثابت نمي‌شود.البته خوابهايي كه مورد پذيرش بزرگان از دين باشد مي تواند زمينه را براي تحقيق و جستجو ايجاد كند.
بلي در زمان‌هائي از حكومت بني‌عباس و بني‌اميه كه خفقان شديد بر جامعه حاكم بود و هر كس را به جرم انتسابش با معصومين تحت شديدترين شكنجه‌ها قرار مي‌دادند فرزندان ائمه در اختفاء بسر مي‌بردند و يا در شهرها و بلاد فراري بودند و نسبت خود را به پيامبر و ائمه شديداً مخفي مي‌كردند و گاهي اوقات در درگيري‌ها و يا با اجل طبيعي از دنيا مي‌رفتند و در گوشه گوشه‌هاي بلاد مدفون مي‌شدند بعد از مدتي انتسابش به پيامبر و ائمه آشكار مي‌شد و گنبد و بارگاه مي‌ساختند در اين موارد هم مستند تاريخي لازم داريم و دليل قانع‌كننده مورد نياز هست صرف ادعا و خواب ديدن هرگز كافي نيست.
قرآن مجيد مي‌فرمايد: از آنچه نمي‌داني پيروي مكن، زيرا كه گوش و چشم و دلها همه مسئولند. نه در عمل شخصي خود از غير علم پيروي كن، و نه به هنگام قضاوت دربارة ديگران، نه شهادت به غير علم بده، و نه به غير علم اعتقاد پيدا كن. دنباله روي از غير علم، مفهوم وسيعي داردو همه اين امور را شامل مي‌شود پيروي كردن از گمان و تخمين و شايعات و هر آنچه غير از علم و يقين است خطرات بزرگي براي فرد و جامعه ايجاد مي‌كند كه هر كدام به تنهائي ضايعات بزرگي دارد از آن جمله:
1. اعتماد به غير علم، بازار شايعات و شايعه سازان را داغ و پررونق مي‌كند.
2. پيروي از غير علم، روحية تحقيق و كنجكاوي را از انسان گرفته و او را فردي زود باور و ساده انديش بار مي‌آورد.[1]
پس در تمام امور، مستند شرعي لازم داريم و هيچ مطلبي را نمي‌توان به ائمه نسبت داد مگر مدرك معتبر قوي و غير قابل ترديد وجود داشته باشد.

پي نوشت:
[1] . مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1361، ج12، ذيل آيه 36، سورة اسراء. 
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally