چرا در مفاتیح حضرت زینب(س) زیارت نامه ندارد
چرا در مفاتيح الجنان زيارت نامه حضرت معصومه(س) و شاه عبدالعظيم و حمزه و امامزاده طاهر هست ولي در مورد حضرت زينب (س) كه مقام شان كمتر از اينها نيست زيارت نامه اي وجود ندارد؟
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397    
بازدید: 1128
سوال:
 
چرا در مفاتيح الجنان زيارت نامه حضرت معصومه(س) و شاه عبدالعظيم و حمزه و امامزاده طاهر هست ولي در مورد حضرت زينب (س) كه مقام شان كمتر از اينها نيست زيارت نامه اي وجود ندارد؟
 
پاسخ:
 علماي بزرگ ما از قديم الايام در جمع آوري و تنظيم ادعية مأثوره زحمت ها كشيده و كتاب ها نوشته اند يكي از اين كتاب ها كتاب شريف مفاتيح الجنان مي باشد كه مرحوم ثقة المحدثين شيخ عباس قمي (ره) تلاش كرده است ادعية مأثوره را به علاوه زيارات و آداب مستحبه از كتب معتبره جمع آوري كند و انصافاً مجموعه اي بسيار مفيد و مورد اعتماد گرد آورده است. در اين كه چرا بعضي از زيارت نامه ها هم چون زيارت نامة حضرت معصومه (س) و شاه عبدالعظيم و... در مفاتيح آمده و زيارت نامة حضرت زينب(س) نيامده؟ چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد.
اوّلاً: شيخ عباس قمي در گردآوري مفاتيح الجنان به همة منابع و كتاب ها دسترسي نداشته و احياناً‌ اگر هم دسترسي داشته مورد اطمينان و اعتبار كافي در نزد وي نبوده است.
ثانيا:ً بعضي از ادعيه هاي وارده در مفاتيح ممكن است از سند كافي برخوردار نباشند و شخص روايت كننده در نزد اهل رجال (از ناقلين حديث) شرايط راوي را نداشته باشد. به همين خاطر گفته اند به اميد رجا بايد قرائت گردد.
ثالثاً: اگر در باب زيارات وارده (در مفاتيح الجنان) دقت شود مشاهده مي شود كه؛ براي ائمه اطهاري كه در بقيع مدفونند يك زيارت نامه هست با آن كه خود اين چهار امام، معصوم و از شأن و منزلت ويژه اي برخوردار هستند.
رابعاً؛ اگر باز هم در باب زيارات وارده دقت كنيم، اين نكته به خوبي نمايان است كه اكثر مضمون عبارات زيارات از يك منبع سرچشمه گرفته اند، اين نشانة آن است كه ممكن است خود علماي صدر اسلام با استفاده از اين عبارات زيارت نامه اي در خصوص آن امام زاده به رشتة تحرير درآورده اند و در عصر ما هم اين نمونه به خوبي آشكار است مثل زيارت نامة حضرت امام خميني (ره) .
خامساً؛ اگر باب زيارتي در خصوص حضرت زينب(س) در مفاتيح نيامده اين دليل بر شأن و مقام و منزلت آن حضرت نيست، چرا كه در بعضي از كتب معتبره هم چون كامل الزيارات[1] اين باب زيارت هم نيامده پس مي توان گفت كه نگارندة كتاب هاي مفاتيح و يا كامل الزايارت و امثال ديگر يا دسترسي به آن كتابها نداشته و يا از سند ضعيفي برخوردار بوده كه شيخ عباس ترجيح به نوشتن آن نكرده است.
حاصل بحث اين كه هيچ كدام از زيارت نامه هاي وارده در مفاتيح در خصوص امام زاده ها به نقل و قول مستقيم از معصوم نيست. حال اگر زيارت نامة يك امام زاده اي باشد يا نباشد در مقام و منزلت آنها تأثير چنداني ندارد. و معرفت و قداست اينها با استفاده از احاديث امامان در خصوص جايگاه و منزلتي كه دارند شناخته مي شوند همچون احاديث امام رضا ـ عليه السّلام ـ و امام جواد ـ عليه السّلام ـ در خصوص زيارت كردن حضرت فاطمة معصومه (س) و يا حديث امام حسن عسكري ـ عليه السّلام ـ در خصوص حضرت شاه عبدالعظيم حسني .
سيره عملي زينب(س) در حادثه عاشورا ميزان منزلت او را تعيين مي­کند نه صرف زيارتنامه.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي (ره).
2. كامل الزيارات، ترجمة سيد محمد جواد ذهني تهران (ره).

پي نوشت:
[1] . ابن قولوية قمي، كامل الزيارات، ترجمه سيد محمد جواد ذهني تهراني، تهران، انتشارات گنجينة ذهني، 1381ش.
 
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally