کلیپ صوتی ، امامزادگان
ویژه بزرگداشت و تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
سه شنبه 25 دی 1397    
بازدید: 2
(حجم فایل 1.41 مگابایت)    
(دفعات دریافت 0 بار)    
download
 کلیپ تصویری ، تکریم امامزادگان
ویژه تکریم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه
سه شنبه 25 دی 1397    
بازدید: 2
(حجم فایل 12.5 مگابایت)    
(دفعات دریافت 0 بار)    
download
محل هزینه ی عوائد امامزادگان
عوائد امامزادگان کجا هزینه می شود؟
سه شنبه 25 دی 1397    
بازدید: 2
(حجم فایل 6 مگابایت)    
(دفعات دریافت 0 بار)    
download
پوستر ، همه واقف باشیم 1397
ویژه دهه وقف
سه شنبه 25 دی 1397    
بازدید: 1
(حجم فایل 18.61 مگابایت)    
(دفعات دریافت 0 بار)    
download
همه واقف باشیم 1397
ویژه دهه وقف
سه شنبه 25 دی 1397    
بازدید: 0
(حجم فایل 18.61 مگابایت)    
(دفعات دریافت 0 بار)    
download
rss آرشیو
mehrab motavally