استان:   شهرستان:  بقعه:     نام:     
آستان مقدس امامزاده سیدبهلول (علیه السلام) ـ خوی
آذربایجان غربی/خوی
استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ شهر خوی ـ محله امامزاده.
آستان مقدس امامزاده شاهزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ ارومیه
آذربایجان غربی/ارومیه
استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه.
آستان مقدس امامزادگان محمد و ابراهیم (علیهما السلام) ـ امامزاده
آذربایجان غربی/ارومیه
استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ دهستان بکشلوچای ـ روستای امامزاده.
آستان مقدس امامزاده غریب حسن (علیه السلام) ـ برهانلو
آذربایجان غربی/ارومیه
استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ دهستان باراندوزچای شمالی ـ روستای برهانلو.
آستان مقدس امامزاده سیدحسن بن اسحاق (علیه السلام) ـ اسکو
آذربایجان شرقی/اسکو
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اسکو ـ بخش مرکزی ـ شهر اسکو.
آستان مقدس امامزادگان ابریق (علیهم السلام) ـ ابریق
آذربایجان شرقی/اهر
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ روستای ابريق.
آستان مقدس امامزاده زین الدین (علیه السلام) ـ حصار سیدلر
آذربایجان شرقی/اهر
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ روستای حصار سیدلر.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ تبریز
آذربایجان شرقی/تبریز
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان شمس تبریزی (محله شتربان).
آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (علیه السلام) ـ تبریز
آذربایجان شرقی/تبریز
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ شهر تبریز.
آستان مقدس امامزادگان سیدجمال الدین و سیدکمال الدین (علیهما السلام) ـ هشترود
آذربایجان شرقی/هشترود
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان هشترود ـ خیابان بهشتی شمالی، در کوچه لاله 4.
آستان مقدس امامزادگان عون و زید (علیهما السلام) ـ تبریز
آذربایجان شرقی/تبریز
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ شهر تبریز.
آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (علیه السلام) ـ چکان
آذربایجان شرقی/مراغه
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ روستای چکان.  
آستان مقدس امامزاده سیدمحمد (علیه السلام) ـ مراغه
آذربایجان شرقی/مراغه
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ شهر مراغه ـ خیابان امام خمینی (رحمت الله علیه).
آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم (علیه السلام) ـ مرند
آذربایجان شرقی/مرند
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان شریعتی ـ محله یالدور. 
آستان مقدس امامزاده سید احمد (علیه السلام) ـ مرند
آذربایجان شرقی/مرند
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند (در دامنه ی تپه ی داغ امامزاداسی).
آستان مقدس امامزاده سیداسماعیل (علیه السلام) ـ مرند
آذربایجان شرقی/مرند
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ بخش مرکزی ـ شهر مرند.
آستان مقدس امامزادگان سیدحسن و سیدمحمد (علیهما السلام) ـ ابرغان
آذربایجان شرقی/مرند
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ روستای ابرغان.
آستان مقدس امامزاده سیداسماعیل (علیه السلام) ـ میانه
آذربایجان شرقی/میانه
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ شهر میانه، خیابان امام خمینی (رحمت الله علیه).
آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (علیه السلام) ـ کلخوران شیخ
اردبیل/اردبیل
استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش مرکزی ـ شهر اردبیل ـ دهستان کلخوران ـ روستای کلخوران شیخ
امامزاده سیدباباخرم علیه السلام
اردبیل/اردبیل
آدرس: استان اردبیل - شهرستان اردبیل – روستای عنبران
12345678910...
mehrab motavally