اطلاعات تماس   
استان هرمزگان ـ شهرستان میناب ـ بخش مرکزی ـ شهر میناب ـ دهستان تیاب ـ روستای جلوگاومیشی.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally