استان:   شهرستان:  بقعه:     نام:     
آستان مقدس امامزاده علی اکبر (علیه السلام) ـ خیابان 22 بهمن
اصفهان/آران و بیدگل
استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ شهر آران و بیدگل ـ خیابان 22 بهمن، کوچه اهل بیت 23 (محله علی اکبر)
آستان مقدس امامزادگان هفت امامزاده (علیهم السلام) ـ خیابان 22 بهمن
اصفهان/آران و بیدگل
استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ شهر آران و بیدگل، خیابان 22 بهمن، محلة سَلمَقان
امامزاده محمد هلال بن علی بن ابیطالب علیه السلام
اصفهان/آران و بیدگل
آدرس: استان اصفهان - شهرستان آران و بیدگل
آستان مقدس امامزادگان هادی و زینب خاتون (علیهما السلام) ـ خیابان شهدا
اصفهان/آران و بیدگل
استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ  بخش مرکزی ـ شهر آران و بیدگل، خیابان شهدا.
آستان مقدس امامزادگان هاشم بن علی و فاطمه بنت العسگری (علیهما السلام) ـ خیابان سیدالشهداء
اصفهان/آران و بیدگل
استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ شهر آران و بیدگل، خیابان سیدالشهداء (علیه السلام)
آستان مقدس امامزاده اسحاق (علیه السلام) ـ خوش آباد موغار
اصفهان/اردستان
استان اصفهان ـ شهرستان اردستان ـ بخش مرکزی ـ شهر اردستان ـ روستای خوش آباد موغار
آستان مقدس امامزاده سیدابوطالب (علیه السلام) ـ شهراب
اصفهان/اردستان
استان اصفهان ـ شهرستان اردستان ـ بخش زواره ـ شهر زواره ـ دهستان سفلی ـ روستای شهراب
امامزاده سیدکمال الدین حسین (علیه السلام) ـ شهراب
اصفهان/اردستان
استان اصفهان ـ شهرستان اردستان ـ بخش زواره ـ شهر زواره ـ دهستان سفلی ـ روستای شهراب
آستان مقدس امامزاده سیدابوالحسن محمد (علیه السلام) ـ کچورستاق
اصفهان/اردستان
استان اصفهان ـ شهرستان اردستان ـ بخش زواره ـ شهر زواره ـ دهستان سفلی ـ روستای کچورستاق
آستان مقدس امامزاده یحیی (علیه السلام) ـ زواره
اصفهان/اردستان
استان اصفهان - شهرستان اردستان ـ بخش زواره ـ شهر زواره، خیابان امامزاده یحیی (علیه السلام)
آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد (علیهما السلام) ـ بادرود
اصفهان/نطنز
استان اصفهان ـ شهرستان نطنز ـ (38 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان نطنز) ـ شهر بادرود
آستان امامزادگان جعفر و مرتضی (علیهما السلام) ـ هاتف
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان - شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ خیابان هاتف.
آستان مقدس امامزاده شاه زید (علیه السلام) ـ اصفهان
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ خیابان بزرگمهر ـ خیابان هشت بهشت شرقی
آستان مقدس امامزاده محمدهلال بن علی (علیه السلام) ـ آران و بیدگل
اصفهان/آران و بیدگل
استان اصفهان ـ شهرستان آران و بیدگل ـ بخش مرکزی ـ شهر آران و بیدگل.
آستانه مقدسه امامزاده زینب (علیها السلام) ـ اصفهان
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ خیابان زینبیه.
آستان مقدس امامزاده باقر (علیه السلام) ـ عافیت
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ خیابان عافیت.
آستان مقدس امامزاده محمدباقر (علیه السلام) ـ خوارسگان
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر خوارسگان، محله خیادان.
آستان مقدس امامزاده شاه کرم (علیه السلام) ـ فرودگاه
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ جنب فرودگاه.
آستان مقدس امامزاده  محسن (علیه السلام) ـ اصفهان
اصفهان/اصفهان
استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان، خیابان وحید، ابتدای خیابان رودکی.
امامزاده صاحب بن عباد علیه السلام
اصفهان/اصفهان
آدرس: استان اصفهان - شهرستان اصفهان
12345678910...
mehrab motavally