استان:   شهرستان:  بقعه:     نام:     
آستان مقدس امامزاده علی موسی الرضا (علیه السلام) ـ خیابان طالقانی (آذر)
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ خیابان طالقانی (آذر).
آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (علیه السلام) ـ گلزار شهداء
قم/قم
استان قم ـ شهر قم، انتهای خیابان چهارمردان، گلزار شهداء.
آستان مقدس امامزاده ام سلمه و ام کلمه (علیهما السلام) ـ نایه
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش خجلستان ـ روستای نایه.
آستان مقدس امامزاده اسماعیل (علیه السلام) ـ شاه اسماعیل
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش کهک ـ روستای شاه اسماعیل.
آستان مقدس امامزادگان هادی و مهدی (علیهما السلام) ـ جمکران
قم/قم
استان قم ـ شهر قم ـ روستای جمکران.
آستانه مقدسه امامزاده حلیمه خاتون (علیها السلام) ـ نایه
قم/قم
 استان قم- شهرستان قم ـ بخش خلجستان ـ روستای نایه.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ خیابان امامزاده ابراهیم
قم/قم
استان قم ـ شهر قم ـ خیابان امامزاده ابراهیم.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ شهر دستجرد
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش خلجستان ـ شهر دستجرد.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ ابرجس
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش کهک ـ شهر کهک ـ  روستای ابرجس.
امامزادگان ابوطالب و حسین (علیهما السلام) ـ کهندان
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش خلجستان ـ روستای کهندان
آستان مقدس امامزاده یحیی و حلیمه خاتون (علیهما السلام)ـ علی آباد
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش سلفچگان ـ روستای علی آباد.
آستان مقدس امامزادگان عبدالله و اسماعیل (علیهما السلام) ـ فوجرد
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش خلجستان ـ روستای فوجرد.
آستان مقدس امامزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ کریم آباد
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ دهستان جعفرآباد ـ روستای کریم آباد.
آستان مقدس امامزاده شاهزاده ابراهیم (علیه السلام) ـ سیرو
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش کهک ـ روستای سیرو.
آستان مقدس امامزادگان چهار امامزاده (علیهم السلام) ـ خیابان پانزده خرداد
قم/قم
استان قم ـ شهر قم، بلوار 15 خرداد، 20 متری حائری.
آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع (علیه السلام) ـ خیابان طالقانی (آذر)
قم/قم
استان قم ـ شهر قم، خیابان طالقانی (آذر).
آستان مقدس امامزاده  احمد (علیه السلام) ـ کاسوا
قم/قم
استان قم  ـ شهرستان قم  ـ بخش خلجستان ـ روستای کاسوا.
آستان مقدس امامزاده اسحاق (علیه السلام) ـ میم
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش کهک ـ روستای میم.
آستان مقدس امامزاده جعفر (علیه السلام) ـ زواریان
قم/قم
استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش سلفچگان ـ کنار روستای زواریان.
123456
mehrab motavally