معاوت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه محصولات فرهنگی ویژه نوروز و طرح آرامش بهاری را منتشر ساخت.
سه شنبه 24 اسفند 1395    

طرح "آرامش بهاری" یکی از ویژه برنامه های با ارزش سازمان اوقاف وامورخیریه میباشد که هرساله

توسط معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان ناوقاف وامور خیریه در جوار مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه کشور
برکزار میشود.در همین راستا، همه ساله معاونت فرهنگی سازمان اقدام به تهیه و توزیع محصولات فرهنگی
متناسب با فضای ایام نوروز وبا رویکرد سبک زندگی اسلامی برای زائران و مجاوران حرم های نورانی نموده است.

تولیدات امسال به شرح زیر است:

مجموعه طنز داستان های احسان ماندگار با رویکرد سبک زندگی اسلامی

____________________________________________________________________

مجموعه ده قسمتی کمیک استریپ داستان های احسان ماندگار با تیراژ7هزار__________________________________________________________رنگ امیزی کودک
سبک زندگی اسلامی
تیراژ50 هزار جلد
 
 
رنگ امیزی کودک
موضوع امامزادگان 11هزار جلد

 
داستان با موضوع وقف
10هزار جلد
_________________________________________________________________________

کتاب داستانی کودک با
موضوع سبک زندگی
تیراژ 14هزار جلد
کتاب داستانی کودک با
موضوع سبک زندگی
تیراژ 14هزار جلد
کتاب داستانی کودک با
موضوع سبک زندگی
تیراژ 14هزار جلد
_________________________________________________________________________

کتاب خرمای شیرین
با موضوع وقف

این کتاب نایاب است
موضوع وقف

فرشته ها گریه نمیکنند
با موضوع وقف

باغ سیب با موضوع وقف
تیراژ21 هزار جلد


___________________________________________________________________________