اختتامیه طرح نشاط معنوی شهرستان خمینی شهر با حضور ریاست ومعاونت فرهنگی و اجتماعی امامزاده سیدمحمد (ع)برگزار گردید.
چهارشنبه 25 مرداد 1396    
اختتامیه طرح نشاط معنوی شهرستان خمینی شهر با حضور ریاست ومعاونت فرهنگی و اجتماعی امامزاده سیدمحمد (ع)برگزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally