اردوی یکروزه زیارتی سیاحتی آستان مقدس امامزاده سید علی علیه السلام قم به مشهد اردهال وهلال بن علی علیهماالسلام برگزارشد.
چهارشنبه 25 مرداد 1396    
بازدید: 34
اردوی یکروزه زیارتی سیاحتی آستان مقدس امامزاده سید علی علیه السلام قم به مشهد اردهال وهلال بن علی علیهماالسلام برگزارشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally