اردوی یکروزه زیارتی سیاحتی آستان مقدس امامزاده سید علی علیه السلام قم به مشهد اردهال وهلال بن علی علیهماالسلام برگزارشد.
چهارشنبه 25 مرداد 1396    
اردوی یکروزه زیارتی سیاحتی آستان مقدس امامزاده سید علی علیه السلام قم به مشهد اردهال وهلال بن علی علیهماالسلام برگزارشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally