امامزاده بی‌بی‌عصمت(س) بام فرهنگی کوهبنان است و این امامزاده در بحث گردشگری و مذهبی مورد توجه ویژه قرار دارد.
چهارشنبه 25 مرداد 1396    
  رحیم سیف‌الدینی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهبنان دیروز سه‌شنبه، ۲۴ مرداد در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در زمینه وضعیت فرهنگی کوهبنان گفت: در مباحث شورای فرهنگ عمومی این شهرستان جایگاه امامزاده بی‌بی‌عصمت(س) ویژه است.
وی افزود: همانطور که شهرستان کوهبنان بام فرهنگی استان کرمان قلمداد می‌شود، امامزاده بی‌بی‌عصمت(س) بام فرهنگی این شهرستان است و آستانه مقدس این امامزاده در بحث گردشگری و مذهبی مورد توجه ویژه قرار دارد.
رئیس اداره فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی کوهبنان یکی از راه‌های تقویت معنوی در جامعه را زیارت دانست و بیان کرد: امامزادگان قطب گردشگری و مذهبی تلقی و در تمام ادیان احترام گذاشته می‌شوند.
سیف‌الدینی یکی از موانع در بحث گردشگری‌مذهبی را آب و هوا نام برد و ادامه داد: باید بر روی این محدودیت کار شود تا بتوانیم در چهار فصل سال شاهد حضور گردشگر در شهرستان باشیم.
وی تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری همانند مسافرخانه‌ها و ... که مهم‌ترین مسائل گردشگری‌مذهبی هستند، باید در اولویت قرار داد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهبنان عنوان کرد: در زیارت امامزادگان مباحث گردشگری ‌معنوی باید لحاظ شود که از این طریق می‌توانیم در برابر آسیب‌های اجتماعی و فقر در جامعه مبارزه کنیم و در این راستا می‌شود از این آستان مقدس بهره برد.
وی اظهارکرد: با توجه به شعار سال که اقتصاد مقاومتی است باید به تولید و اشتغال توجه ویژه کرد تا به اقتصاد شهر کمک کنیم.
سیف‌الدینی تصریح کرد: با انتخاب یک روز به نام امامزاده بی‌بی‌عصمت(س) توسط سازمان اوقاف و امور خیریه این شهرستان و تصویب شورای فرهنگ عمومی باید تجلیل از خادمان و هیأت ‌امنای امامزادگان را در دستور کار بگذاریم و باید طراحی نقاره محلی که به گردشگری‌ مذهبی امامزادگان کمک می‌کند در اولویت قرار دهیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهبنان خواستار برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری شد و ادامه داد: می‌توان به حوزه فرهنگ شهرستان از طریق برگزاری مسابقات خاطره‌نویسی، عکاسی و ... کمک کرد و برگزاری جشنواره مرتبط با بی‌بی‌عصمت(س) به صورت شهرستانی باید داشته باشیم.
وی در این راستا خواستار راه‌اندازی سایت پویا و قوی در این زمینه شد و گفت: می‌توان از این طریق ظرفیت‌های گردگشری‌مذهبی این شهرستان را در سطح استان و کشور معرفی کرد.
سیف‌الدینی افزود: آستان مقدس امامزاده بی‌بی‌عصمت(س) نیاز به فضاسازی‌های فرهنگی دارد، همچون نصب پوستر و بنر تا بتوانیم در چهار فصل سال شاهد حضور گردشگران‌مذهبی باشیم و باعث رونق بقعه متبرکه بی‌بی‌عصمت(س) باشیم.
وی تأکید کرد: جهت تأمین رفاه گردشگران باید پارکینگ تأمین و معابر و فضاهای گردشگری رفاهی تقویت شود تا روز به‌ روز شاهد افزایش گردشگران‌مذهبی شهرستان باشیم و رفاه حال گردشگران که در آن بقعه متبرکه سکونت می‌کنند را تأمین کرده و بهترین خدمات را ارائه دهیم.
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally