سلسله نشست های «یک استکان چای با شاعران»، با حضور اهل فن و ذوق و شعر و ادب در آستان مقدس امام زاده اسماعیل(ع) برگزار می شود.
جمعه 21 دی 1397    
فرهاد غیاث پور مسئول فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار گفت: اولین دوره نشست های «یک استکان چای با شاعران» در آستان مقدس امام زاده اسماعیل(ع) برگزار شد.
 
وی در توضیح این سلسه نشسست ها افزود: سلسله نشست های «یک استکان چای با شاعران»، نشست هایی است که با حضور اهل فن و ذوق و شعر و ادب برگزار می شود.
غیاث پور با اشاره به این سلسله نشست ها افزود: اولین دوره نشست یک استکان چای با شاعران با حضور مهدی اخوان ثالث شاعر برجسته کشور و مرتضی امیری اسفندقه شاعر و منتقد ادبی در مرکز فرهنگی و قرآنی آستان مقدس امام زاده اسماعیل(ع) برگزار شد.
 
گفتنی است این نشست های ادبی ادامه دارد و آستان مقدس امام زاده اسماعیل(ع) شهریار میزبانی این نشست ها را بر عهده دارد.
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally