نصب پنلهای خورشیدی در امامزاده باقر علیه السلام بیستون کرمانشاه
یک شنبه 25 خرداد 1399    

-نصب پنلهای خورشیدی در امامزاده باقر علیه السلام بیستون کرمانشاه

برابر تدابیر نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان در سال جاری پیش بینی شده است تا ۱۰۰۰ بقعه به پنل های خورشیدی مجهز شوند . که تا کنون نزدیک ۱۵۰ بقعه در کشور نیروگاه فعال دارند و حدود ۶۰ بقعه هم در حال نصب هستند

بقاع متبرکه ای که به پنل های خورشیدی مجهز می شوند هم اشتغالزایی و هم به تولید انرژی پاک و هم در راستای درآمد پایدار اقدام می نمایند و در نهایت در اداره امور و تامین هزینه های بقعه کمتر مشکل خواهند داشت.

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
 
 
 
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
 
 
 
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally