تعداد نمایش 258 بار
ابعاد: 1200 * 899
تعداد نمایش 256 بار
ابعاد: 1200 * 899
تعداد نمایش 253 بار
ابعاد: 700 * 933
تعداد نمایش 265 بار
ابعاد: 700 * 487
تعداد نمایش 257 بار
ابعاد: 1000 * 667
تعداد نمایش 266 بار
ابعاد: 1000 * 711
تعداد نمایش 274 بار
ابعاد: 1000 * 746
تعداد نمایش 237 بار
ابعاد: 1000 * 720
تعداد نمایش 289 بار
ابعاد: 750 * 500
تعداد نمایش 273 بار
ابعاد: 550 * 733
تعداد نمایش 305 بار
ابعاد: 259 * 194
تعداد نمایش 266 بار
ابعاد: 600 * 450
تعداد نمایش 276 بار
ابعاد: 400 * 300
تعداد نمایش 266 بار
ابعاد: 259 * 194
تعداد نمایش 287 بار
ابعاد: 800 * 599
تعداد نمایش 283 بار
ابعاد: 800 * 1068
تعداد نمایش 273 بار
ابعاد: 1000 * 663
تعداد نمایش 297 بار
ابعاد: 800 * 480
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally