تعداد نمایش 878 بار
ابعاد: 543 * 434
تعداد نمایش 1030 بار
ابعاد: 565 * 408
تعداد نمایش 1428 بار
ابعاد: 640 * 462
تعداد نمایش 1695 بار
ابعاد: 620 * 447
تعداد نمایش 1577 بار
ابعاد: 730 * 527
تعداد نمایش 959 بار
ابعاد: 600 * 430
تعداد نمایش 635 بار
ابعاد: 1050 * 757
تعداد نمایش 819 بار
ابعاد: 560 * 402
تعداد نمایش 814 بار
ابعاد: 590 * 427
تعداد نمایش 794 بار
ابعاد: 740 * 533
تعداد نمایش 580 بار
ابعاد: 520 * 342
تعداد نمایش 541 بار
ابعاد: 520 * 347
تعداد نمایش 545 بار
ابعاد: 622 * 415
تعداد نمایش 506 بار
ابعاد: 670 * 447
تعداد نمایش 544 بار
ابعاد: 565 * 377
تعداد نمایش 535 بار
ابعاد: 670 * 447
تعداد نمایش 479 بار
ابعاد: 640 * 427
تعداد نمایش 323 بار
ابعاد: 640 * 427
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally