تعداد نمایش 325 بار
ابعاد: 895 * 640
تعداد نمایش 277 بار
ابعاد: 610 * 438
تعداد نمایش 303 بار
ابعاد: 590 * 423
تعداد نمایش 311 بار
ابعاد: 715 * 513
تعداد نمایش 316 بار
ابعاد: 560 * 400
تعداد نمایش 287 بار
ابعاد: 512 * 367
تعداد نمایش 281 بار
ابعاد: 520 * 372
تعداد نمایش 289 بار
ابعاد: 600 * 334
تعداد نمایش 270 بار
ابعاد: 545 * 391
تعداد نمایش 279 بار
ابعاد: 490 * 288
تعداد نمایش 371 بار
ابعاد: 800 * 800
تعداد نمایش 356 بار
ابعاد: 600 * 842
تعداد نمایش 350 بار
ابعاد: 750 * 563
تعداد نمایش 326 بار
ابعاد: 900 * 577
تعداد نمایش 376 بار
ابعاد: 600 * 694
تعداد نمایش 337 بار
ابعاد: 1500 * 1124
تعداد نمایش 319 بار
ابعاد: 1000 * 707
تعداد نمایش 313 بار
ابعاد: 800 * 999
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally