تعداد نمایش 333 بار
ابعاد: 1000 * 636
تعداد نمایش 329 بار
ابعاد: 1000 * 717
تعداد نمایش 337 بار
ابعاد: 600 * 450
تعداد نمایش 313 بار
ابعاد: 1000 * 1060
تعداد نمایش 311 بار
ابعاد: 585 * 359
تعداد نمایش 272 بار
ابعاد: 470 * 352
تعداد نمایش 286 بار
ابعاد: 690 * 485
تعداد نمایش 289 بار
ابعاد: 640 * 818
تعداد نمایش 279 بار
ابعاد: 595 * 742
تعداد نمایش 391 بار
ابعاد: 1380 * 1000
تعداد نمایش 287 بار
ابعاد: 625 * 870
تعداد نمایش 236 بار
ابعاد: 790 * 527
تعداد نمایش 277 بار
ابعاد: 590 * 885
تعداد نمایش 259 بار
ابعاد: 685 * 457
تعداد نمایش 274 بار
ابعاد: 665 * 443
تعداد نمایش 303 بار
ابعاد: 1070 * 456
تعداد نمایش 260 بار
ابعاد: 970 * 657
تعداد نمایش 307 بار
ابعاد: 560 * 373
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally