تعداد نمایش 283 بار
ابعاد: 380 * 570
تعداد نمایش 255 بار
ابعاد: 540 * 360
تعداد نمایش 276 بار
ابعاد: 780 * 548
تعداد نمایش 261 بار
ابعاد: 810 * 490
تعداد نمایش 273 بار
ابعاد: 1280 * 776
تعداد نمایش 247 بار
ابعاد: 520 * 690
تعداد نمایش 258 بار
ابعاد: 640 * 324
تعداد نمایش 268 بار
ابعاد: 1150 * 767
تعداد نمایش 273 بار
ابعاد: 510 * 383
تعداد نمایش 239 بار
ابعاد: 610 * 436
تعداد نمایش 240 بار
ابعاد: 805 * 577
تعداد نمایش 279 بار
ابعاد: 720 * 516
تعداد نمایش 295 بار
ابعاد: 610 * 436
تعداد نمایش 271 بار
ابعاد: 610 * 436
تعداد نمایش 282 بار
ابعاد: 388 * 582
تعداد نمایش 284 بار
ابعاد: 580 * 387
تعداد نمایش 323 بار
ابعاد: 500 * 500
تعداد نمایش 339 بار
ابعاد: 1000 * 663
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally