تعداد نمایش 346 بار
ابعاد: 1000 * 683
تعداد نمایش 333 بار
ابعاد: 1000 * 1335
تعداد نمایش 345 بار
ابعاد: 500 * 375
تعداد نمایش 350 بار
ابعاد: 800 * 532
تعداد نمایش 314 بار
ابعاد: 1200 * 486
تعداد نمایش 339 بار
ابعاد: 1000 * 637
تعداد نمایش 326 بار
ابعاد: 850 * 633
تعداد نمایش 328 بار
ابعاد: 850 * 585
تعداد نمایش 306 بار
ابعاد: 530 * 398
تعداد نمایش 270 بار
ابعاد: 545 * 409
تعداد نمایش 269 بار
ابعاد: 427 * 569
تعداد نمایش 293 بار
ابعاد: 550 * 413
تعداد نمایش 304 بار
ابعاد: 445 * 334
تعداد نمایش 290 بار
ابعاد: 870 * 299
تعداد نمایش 294 بار
ابعاد: 542 * 362
تعداد نمایش 295 بار
ابعاد: 435 * 580
تعداد نمایش 300 بار
ابعاد: 400 * 599
تعداد نمایش 293 بار
ابعاد: 338 * 375
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally