تعداد نمایش 325 بار
ابعاد: 357 * 300
تعداد نمایش 298 بار
ابعاد: 300 * 225
تعداد نمایش 300 بار
ابعاد: 194 * 259
تعداد نمایش 284 بار
ابعاد: 800 * 572
تعداد نمایش 301 بار
ابعاد: 800 * 572
تعداد نمایش 300 بار
ابعاد: 368 * 282
تعداد نمایش 309 بار
ابعاد: 800 * 572
تعداد نمایش 298 بار
ابعاد: 249 * 203
تعداد نمایش 302 بار
ابعاد: 647 * 501
تعداد نمایش 337 بار
ابعاد: 259 * 194
تعداد نمایش 317 بار
ابعاد: 259 * 194
تعداد نمایش 291 بار
ابعاد: 266 * 190
تعداد نمایش 291 بار
ابعاد: 700 * 484
تعداد نمایش 317 بار
ابعاد: 800 * 532
تعداد نمایش 310 بار
ابعاد: 1000 * 635
تعداد نمایش 316 بار
ابعاد: 900 * 599
تعداد نمایش 280 بار
ابعاد: 800 * 554
تعداد نمایش 294 بار
ابعاد: 900 * 674
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally