تعداد نمایش 281 بار
ابعاد: 900 * 674
تعداد نمایش 314 بار
ابعاد: 600 * 415
تعداد نمایش 294 بار
ابعاد: 900 * 599
تعداد نمایش 287 بار
ابعاد: 1000 * 600
تعداد نمایش 278 بار
ابعاد: 1100 * 762
تعداد نمایش 309 بار
ابعاد: 1200 * 799
تعداد نمایش 266 بار
ابعاد: 800 * 554
تعداد نمایش 285 بار
ابعاد: 900 * 643
تعداد نمایش 304 بار
ابعاد: 600 * 429
تعداد نمایش 290 بار
ابعاد: 800 * 571
تعداد نمایش 293 بار
ابعاد: 700 * 501
تعداد نمایش 272 بار
ابعاد: 1200 * 905
تعداد نمایش 278 بار
ابعاد: 800 * 605
تعداد نمایش 257 بار
ابعاد: 630 * 393
تعداد نمایش 261 بار
ابعاد: 1400 * 837
تعداد نمایش 256 بار
ابعاد: 900 * 540
تعداد نمایش 248 بار
ابعاد: 1000 * 696
تعداد نمایش 267 بار
ابعاد: 850 * 586
وجود ۱۶۶ کتابخانه در جوار بقاع متبرکه استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با تأکید بر پیروی از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجوب دینی کتابخوانی و علم‌آموزی، گفت: در...
طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران و پيشرفت فيزيکي 50 درصدي
مديرکل اوقاف و امور خيريه مازندران از پيشرفت 50 درصدي طرح جامع امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران خبر داد.
صداوسیما معرفت‌بخشی نسبت به امامزادگان را در دستور کار قرار دهد
استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما...
rss آرشیو
mehrab motavally