پخش کل آلبوم   غدیر وسیله وحدت امت
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:05:09    
بازدید: 76
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
5
00:05:09
پخش کل آلبوم   غدیر عید بزرگ خدا
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:01:43    
بازدید: 78
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
6
00:01:43
پخش کل آلبوم   عظمت غدیر
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:02:33    
بازدید: 79
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
3
00:02:33
پخش کل آلبوم   فضائل حضرت علی علیه السلام
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:00:58    
بازدید: 77
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
3
00:00:58
پخش کل آلبوم   مسئله غدیر و حضرت امیرالمومنین(ع)
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:03:23    
بازدید: 84
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
5
00:03:23
mehrab motavally