پخش کل آلبوم   غدیر عید بزرگ خدا
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:01:43    
بازدید: 629
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
10
00:01:43
پخش کل آلبوم   عظمت غدیر
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:02:33    
بازدید: 574
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
6
00:02:33
پخش کل آلبوم   فضائل حضرت علی علیه السلام
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:00:58    
بازدید: 566
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
12
00:00:58
پخش کل آلبوم   غدیر و حضرت امیرالمومنین(ع)
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:03:23    
بازدید: 646
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
9
00:03:23
پخش کل آلبوم   غدیر هویت شیعه
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:01:32    
بازدید: 566
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
6
00:01:32
mehrab motavally