پخش کل آلبوم   عظمت غدیر
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:02:33    
بازدید: 179
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
3
00:02:33
پخش کل آلبوم   فضائل حضرت علی علیه السلام
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:00:58    
بازدید: 175
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
3
00:00:58
پخش کل آلبوم   غدیر و حضرت امیرالمومنین(ع)
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:03:23    
بازدید: 183
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
6
00:03:23
پخش کل آلبوم   غدیر هویت شیعه
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:01:32    
بازدید: 175
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
4
00:01:32
پخش کل آلبوم   بخشش در غدیر
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:01:49    
بازدید: 180
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
2
00:01:49
mehrab motavally